Любимите ви пратки на мечтаните цени
Митнически такси за пратки извън EU

Тук можете да намерите информация за митническите правила и сборове при получаване на пратка идваща извън EU.